Digidetox do firem

Ucelený soubor metod, které pomohou zvládat technologie v osobním i pracovním životě.. 

Pracovníci dnes tráví více času na internetu než spánkem. To, na co jsme dříve používali rozum, za nás obstarávají počítače, chytré telefony nebo internetové platformy. Okolí je plné zdrojů vyrušení - vibrující telefon, pípající emaily, sociální sítě nebo hluční kolegové. Udržet soustředěnost v prostředí informačního přetížení není hračka. Pozornost a odpočinek je potřeba trénovat podobně jako svaly.  Jak tedy neztratit svoji pozornost, energii a kreativitu?

Zjednodušil jsem vědecké výzkumy a poznatky z psychologie, behaviorální ekonomie a sestavil přednášky, které jsou zábavné a hlavně naučné. Chci, aby si posluchači odnášeli příjemný pocit a praktické metody, které pomohou zlepšit jejich pracovní prostředí.

Zaměřuji se na pozornost, spokojenost, vztahy, spánek a kritické myšlení.

Odpočinek 2.0

Jak získat více energie a zkvalitnit si spánek?
Co dělat, když jsme na hraně svých možností?
Naučte se odpojovat a mít svoji energii pod kontrolou.


Pozornost v digitální době

Jak používat internet prospěšně a nemarnit čas?
Jak se nenechat zaplavit informační lavinou?
Nastavte si konkrétní nástroje na ovládání své pozornosti.

Rozvoj dlouhodobé spokojenosti

Jaký vliv mají sociální sítě?
Jaké konkrétní skutečnosti vedou k dlouhodobé spokojenosti?
Získejte přehled a nástroje k nastavení bezpečných sociálních sítí a rozvoji spokojenosti.

Co si z workshopu odnesete?

 • Jak nemarnit čas na internetu,
 • jak se nenechat rušit okolím a vlastním myšlením,
 • jak funguje multi-tasking,
 • efektivně využívat prospěšné aplikace,
 • jak se vyrovnat s pracovní frustrací,
 • kriticky přemýšlet o technologiích,
 • osvojit si metody k dosažení kvalitního spánku,
 • jak aktivně rozvíjet schopnost kreativity a tvůrčího myšlení,
 • jak se správně odpojit,
 • techniky mindfulness a digitálního minimalismu,
 • a mnoho dalšího...

Cílem workshopu je, aby účastníci pochopili, jak technologie efektivně využívat a nestali se jejich obětí. 

Objednat workshop do firmy: