Digitální efektivita do firem

Ucelený soubor metod, které pomohou zvládat technologie v osobním i pracovním životě. Zábavným a interaktivním způsobem ukazuji, jak si uvědomit vliv technologií,  jak si nastavit 
své zařízení, chování i své prostředí tak, abychom měli technologie pod kontrolou, udrželi si pozornost a efektivitu. 


Pracovníci dnes tráví více času na internetu než spánkem. To, na co jsme dříve používali rozum, za nás obstarávají počítače, chytré telefony nebo internetové platformy. Okolí je plné zdrojů vyrušení - vibrující telefon, pípající emaily, sociální sítě nebo hluční kolegové. Udržet soustředěnost v prostředí informačního přetížení není hračka. Pozornost a odpočinek je potřeba trénovat podobně jako svaly.  Jak tedy neztratit svoji pozornost, energii a kreativitu?

Zjednodušil jsem vědecké výzkumy a poznatky z psychologie, behaviorální ekonomie a sestavil přednášky/workshopy, které jsou zábavné a hlavně naučné. Chci, aby si posluchači odnášeli příjemný pocit a praktické metody, které pomohou zlepšit jejich pracovní prostředí.

Jak probíhá školení?

Vysvětlíme si, že digitální technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Co znamená digitální závislost, jak ji předejít nebo včas odhalit, i jak se zachovat ve chvíli, kdy někdo v našem okolí již může mít rozsáhlejší problémy. Součástí školení jsou oblasti spánku, pozornosti a vztahů. Veškerá spolupráce je zaměřována na efektivní nastavení vztahu k technologiím. Vybrat si můžete z několik variant školení či nastavit školení na míru. Vaše prostředky mi pomohou navíc následně pomoci uspořádat školení ve školách, které si zpravidla nemohou dovolit uhradit náklady za školení. 

Jakým tématům se věnuji:

Digidetox - jak na pozornost

Jak používat internet prospěšně a nemarnit čas?
Jak se nenechat zaplavit informační lavinou?
Nastavte si konkrétní nástroje na ovládání své pozornosti.

Digitální etiketa

Jak se chovat v přítomnosti ostatních s mobilem?

Jak si nastavit pravidla na poradách či konzultacích?

Jak si chránit svůj kreativní nebo soustředěný čas?

Odpočinek 2.0

Jak získat více energie a zkvalitnit si spánek?
Co dělat, když jsme na hraně svých možností?
Naučte se odpojovat a mít svoji energii pod kontrolou.

O spokojenosti

Jaký vliv mají sociální sítě?
Jaké konkrétní skutečnosti vedou k dlouhodobé spokojenosti?
Získejte přehled a nástroje k nastavení svého chování ve firmě tak, aby rostla efektivita, vztahy a spokojenost se zaměstnáním. 

Cílem workshopu je, aby účastníci pochopili, jak technologie efektivně využívat a nestali se jejich obětí. 

Co si ze školení odnesete?

 • Jak nemarnit čas na internetu,
 • jak se nenechat rušit okolím a vlastním myšlením,
 • jak funguje multi-tasking,
 • efektivně využívat prospěšné aplikace,
 • jak se vyrovnat s pracovní frustrací,
 • kriticky přemýšlet o technologiích,
 • osvojit si metody k dosažení kvalitního spánku,
 • jak aktivně rozvíjet schopnost kreativity a tvůrčího myšlení,
 • jak se správně odpojit,
 • techniky mindfulness a digitálního minimalismu,
 • a mnoho dalšího...

Objednat workshop do firmy: