Lektor a terapeut

Matěj Krejčí

Přiznal jsem si vlastní závislost na internetu. 

Všiml jsem si, že díky nadměrnému používání technologií se mi zhoršila spokojenost, vztahy, pracovní nasazení, spánek a hlavně fyzické i psychické zdraví.

Rozhodl jsem se to řešit a nebýt pod tlakem okolí, trhu nebo vlastních domněnek. Uvědomil jsem si, že nechci, aby technologie řídili můj život. Chci je používat tehdy, když chci já, ne když na sebe technologie upozorní. Směřuji k využívání technologií k rozvoji vlastního potenciálu.

Hledám řešení, nástroje a metody, které pomocí vědeckých studií aplikuji do života. Chci šířit znalosti okolo behaviorální závislosti (lépe řečeno závislostním chování). Pomáhat svému okolí ke spokojenosti, v jednání a chování v pohledu na sebe-samého a na své okolí. Přidáte se? 

Zkušenosti:

  • Lektor a konzultant společnosti GrowJOB Institute
  • Certifikovaný terapeut metody "Orientace na řešení"
  • Certifikovaný lektor smíchu
  • Organizátor konference Svět patří smělým
  • Organizátor The World´s Biggest Eye Contact Experiment
  • Součást projektu Inspirativní rána a DobroKáva